ZŠ a MŠ Magic Hill, Říčany

Zpět na projekty

Objekt základní školy má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží v části půdorysu. Objekt je založen na pilotách, žb základové desce a pasech. Svislá nosná konstrukce objektu je převážně zděná z cihelných bloků v kombinaci ze žb monolitickými stěnami a sloupy. Stropní konstrukce tvoří prefa panely a žb monolitické desky, věnce a trámy. Objekt mateřské školy má jedno nadzemní podlaží a není podsklepen. Objekt je založen hlubině na pilotách, žb základové desce a pasech. Svislá nosná konstrukce objektu je převážně zděná z cihelných bloků. Stropní konstrukce tvoří prefa panely a žb monolitické desky, věnce a trámy.

Investor
Magic Hill s.r.o.
Architekt
VMS Projekt, s.r.o.
Generální projektant
VMS Projekt, s.r.o.
Stupeň dokumentace
DUR+DSP, DPS, DD
Generální dodavatel
SYNER, s.r.o.

Galerie

Další reference