Administrativní budova firmy KODYS

Zpět na projekty

Administrativní budova je tři podlažní nepodsklepená, třetí patro je uskočené. Konstrukční systém objektu je železobetonový monolitický skelet. Žb stropní desky jsou obousměrně pnuté dle potřeby doplněny trámy, atikami a pod. Svislé nosné konstrukce objektu tvoří zejména žb sloupy doplněné o žb stěny v místě schodišťových jader. Objekt je založen na pilotách a žb základové desce.

Investor
KODYS, spol. s r.o.
Architekt
MO Atelier s.r.o.
Generální projektant
MO Atelier s.r.o.
Stupeň dokumentace
DSP

Galerie

Další reference