Dům nad Vltavou

Zpět na projekty

Rodinný dům má jedno nadzemní podlaží a není podsklepen. Svislé nosné konstrukce jsou zděné, doplněné o ocelové sloupy. Stropní konstrukce tvoří železobetonové monolitické desky pnuté v obou směrech. Sklad je navržen jako žb konstrukce, garáž jako ocelová prostorová rámová konstrukce. Založení objektů je plošné na základové desce, pasech a patkách.

Investor
Soukromá osoba
Architekt
OK PLAN ARCHITECTS s.r.o.
Generální projektant
OK PLAN ARCHITECTS s.r.o.
Stupeň dokumentace
DSP, DPS, DD
Generální dodavatel
IPM Building spol. s r.o.

Galerie

Další reference