HUB II HK Plotiště nad Labem

Zpět na projekty

Předmětem projektové dokumentace byl návrh nové logistické haly SO.101 pro překládku a distribuci maloobchodního zboží a komerčních zásilek. Součástí navrhovaného objektu je dvoupodlažní administrativní a technická přístavba se sociálním zázemím pro zaměstnance. Hala SO.101 je obdélníkového půdorysu o rozměrech 180,86 x 51,12 m s přilehlou dvoupodlažní administrativní částí o půdorysných rozměrech 39,26 x 13,27 m. Objekt je nepodsklepený s plochou střechou. Hala má výšku atiky 11,5 m. Část administrativy, která je součástí haly je nepodsklepená s plochou střechou a výškou atiky 8,2 m.

Investor
PPL CZ s.r.o.
Generální projektant
RotaGroup a.s.
Stupeň dokumentace
DPS, VTD
Generální dodavatel
GOLDBECK Prefabeton s.r.o. - prefa skelet

Galerie

Další reference