služby

Co pro Vás
můžeme udělat?

Projekty nosných konstrukcí
Projekty nosných konstrukcí
 • železobetonové monolitické a prefabrikované konstrukce
 • ocelové konstrukce
 • dřevěné konstrukce
 • zděné konstrukce
 • pilotové založení
 • dočasné zajištění stavební jámy
 • zesilování nosných konstrukcí
Statické posudky
Statické posudky
 • posouzení celých objektů a konstrukcí
 • posudky pro rekonstrukce staveb
 • posuzování realizovaných a projektovaných statických řešení
Projekty ve stupních
Projekty ve stupních
 • studie a návrh stavby
 • dokumentace pro územní řízení
 • dokumentace pro stavební povolení
 • dokumentace pro výběr dodavatele
 • dokumentace pro provedení stavby
 • dílenská a výrobní dokumentace
 • dokumentace skutečného provedení stavby
Spolupráce při provádění stavby a po dokončení stavby
Spolupráce při provádění stavby a po dokončení stavby
 • výkon autorského dozoru
 • klientské změny

Naše filosofie

K procesu projektování přistupujeme především tak, aby nás naše práce bavila a vedla ke spokojenosti všech zúčastněných. S klienty a ostatními účastníky projektu se vždy jednáme férově a na rovinu. Klademe důraz, aby naše spolupráce začínala již ve studii při tvorbě dispozic s ohledem na předběžný návrh hlavních nosných konstrukcí.

Včasnou vzájemnou komunikací investor-architekt-projektant/statik dokážeme vyřešit a zkoordinovat požadavky všech zúčastněných stran a společně nalézt optimálním řešení. Jsme přesvědčeni, že kvalitní a nadstandardní předprojektová příprava a následný pečlivě a odborně zpracovaný projekt pak během realizace a v konečné fázi ušetří investorovi nemalé finanční prostředky.

Potenciál našeho přínosu k dílu spočívá hlavně v kvalitě, ne v kvantitě. Upřednostňujeme proto zpracovávání méně projektů s lepším finančním ohodnocením dle náročnosti záměru, kdy je na projekt dostatek času pro jeho zpracování ve vysokém standardu a v kvalitě propracované do detailu. Po dokončení projekční fáze se následně účastníme realizace díla úzkou spoluprácí se stavbou, provádíme autorské dozory, zpracováváme klientské změny, nově zjištěné skutečnosti apod. Svou dokumentaci máme v dobrém zvyku dotahovat do úplného konce a tím získávat i zpětnou vazbu k naší práci z realizace. Ideálním výsledkem je spokojenost všech zúčastněných stran z dobře odvedené práce. V praxi to znamená optimálně navrženou konstrukci bez poruch a reklamací konečného uživatele.

Co nás charakterizuje?

 • vysoká kvalita práce
 • proaktivnost
 • férovost a jednání na rovinu
 • dodržování termínů
 • neslibování nereálného

Naše zásady při návrhu konstrukce

V rámci daných možností navrhujeme optimální a realizovatelné konstrukce. Nejsme však zastánci „optimalizace“ za každou cenu, tak aby nosné konstrukce byli realizované „mírně za hranou“ a v reálu pak byli následkem nadměrné deformace a trhliny.
Optimalizace nosného systému pro nás neznamená uměle ubírat % vyztužení žb konstrukcí a konstrukce navrhnout na hranici použitelnosti a bezpečnosti, ale nosný systém optimalizovat již od studie v rámci návrhu dispozic a provozních požadavků dle vzájemné koordinace všech profesí a investora.

Dle našeho názoru musí být v dnešním “strojovém” projektování návrh a posouzení nosné konstrukce ověřován i “selským” rozumem. Nabízíme a navrhujeme variantní řešení s jejich výhodami a nevýhodami. Nejdůležitějším aspektem v procesu projektování je vzájemná komunikace, informovanost a osobní kontakt. Při navrhování a posuzování nosných konstrukcí využíváme nejmodernější výpočetní software od renomovaných firem.

Projektovou dokumentaci zpracováváme digitálně. Používáme výpočetní software od firem SCIA, FINE, IDEA StatiCa, AXIS VM a RIB. Graficky dokumentaci zpracováváme v AutoCadu a výkresy výztuže v nadstavbě RECOC.

Další služby

Zabýváme se také poradenstvím. Pokud máte pochybnosti o správnosti zpracovaného projektu a návrhu, je možné stávající návrh posoudit a popřípadě najít lepší řešení. Disponujeme českou i slovenskou autorizací. Máme pojištění profesní odpovědnosti na 15 mil. Disponujeme českou i slovenskou autorizací. Máme pojištění profesní odpovědnosti na 15 000 000,- Kč v rámci celé Evropy. v rámci celé Evropy.