Obytný soubor Rajský vrch 3

Zpět na projekty

Obytný soubor Rajský vrch 3, domy s pečovatelskou službou a stacionář se skládá z pěti objektů A,B,C,D a V. Domy A, B a C mají společný suterén. Domy D a V jsou samostatně stojící. Objekty se skládají z jednoho podzemního podlaží a čtyř nadzemních. Podzemní podlaží slouží pro účely parkování a pro umístění technického zázemí. Nadzemní podlaží slouží pro obytné účely.

Konstrukce suterénu je navržena jako ŽB monolitická. Spodní stavba je navržena jako vodonepropustná konstrukce - bílá vana. Nosné konstrukce prvního a druhého nadzemního podlaží jednotlivých domů jsou rovněž ŽB monolitické. Svislé nosné prvky třetího a čtvrtého podlaží jsou kombinované ŽB – zdivo. Založení je navrženo plošné na základové desce.

Developer
Landia - Rajský Vrch 3 s.r.o.
Architekt
mar.s architects s.r.o.
Generální projektant
mar.s architects s.r.o.
Stupeň dokumentace
DUR+DSP

Galerie

Další reference