Přístavba ZŠ a MŠ ve Studenci

Zpět na projekty

Objekt přístavby má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Nový objekt se stávajícím objektem školy propojuje můstek v úrovni 2.NP. Konstrukční systém objektu je železobetonový monolitický. Založení je navrženo plošné na základové desce.

Investor
Obec Studenec
Architekt
Chrama s.r.o.
Generální projektant
Chrama s.r.o.
Stupeň dokumentace
DSP, DPS, DD
Generální dodavatel
Stavební společnost, s.r.o. Hostinné
Odkaz

Galerie

Další reference