Základní škola Šeberov

Zpět na projekty

Novostavba základní školy je navržena jako dvoupodlažní, nepodsklepený objekt. Novostavbu tvoří jednotlivá křídla, které jsou vzájemně propojena. Jedná se o křídla: A západní křídlo, ke kterému jsou z východní strany připojena křídla B severní a C jižní. K jižnímu křídlu je pak na východní straně připojeno křídlo D s tělocvičnami. Nosný systém objektu tvoří žb monolitické stropní konstrukce, svislé nosné konstrukce jsou žb monolitické a zděné. Nosnou konstrukci střechy haly tvoří ocelové příhradové vazníky na rozpon 30 m. Založení objektů je plošné na základových pasech a desce.

Investor
Městská část Praha-Šeberov
Architekt
ADR s.r.o.
Generální projektant
BOMART spol. s r. o.
Stupeň dokumentace
DSP, DPS

Galerie

Další reference