Retro car Satalice

Zpět na projekty

Objekt má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. Konstrukční systém je železobetonový monolitický. Spodní stavba je navržena jako vodonepropustná konstrukce – bílá vana. Nad prostory showroomu v 1.NP je navržena ocelová konstrukce zastřešení. Příčné vazby tvoří ocelové dvou kloubové rámy. Objekt je založen plošně na základové desce.

Investor
OFT Service s.r.o
Architekt
Ing. arch. David Kraus, Architektura, s.r.o.
Generální projektant
VMS Projekt, s.r.o.
Stupeň dokumentace
DSP, DPS, DD

Galerie

Další reference