Obytný soubor Beroun

Zpět na projekty

Obytný soubor se skládá z pěti sekcí – 3x sekce A, situovány na jižní straně a 2x sekce C na straně severní. Sekce se skládají ze tří nadzemních podlaží a jsou propojeny společným suterénem. Sekce A i C mají ustoupené poslední třetí nadzemní podlaží. Soubor je s ohledem na půdorysné rozměry rozdělen na tři dilatační celky.

Konstrukční systém 1.PP bude železobetonový monolitický. 1.NP sekce C je navrženo rovněž kompletně ŽB monolitické. Vyšší podlaží sekcí C a nosný systém nadzemních podlaží sekcí A jsou kombinované ŽB monolitické se zděnými stěnami. Založení je navrženo hlubinné na velkoprůměrových pilotách průměru 600-900 mm a základové desce. Spodní stavba je navržena jako vodonepropustná konstrukce - bílá vana.

Developer
CRPI – construction rental property investment s.r.o.
Architekt
mar.s architects s.r.o.
Generální projektant
mar.s architects s.r.o.
Stupeň dokumentace
DUR, DSP

Galerie

Další reference