Rezidence Bleriot

Zpět na projekty

Rezidenční komplex se skládá ze tří bytových domů A, B, C. Domy mají čtyři nadzemní a jedno podzemního podlaží. Dům A má navíc věžovou část, čítající pět nadzemních podlaží. Nosné konstrukce jsou z monolitického železobetonu. Spodní stavba je navržena jako vodonepropustné konstrukce - bílá vana. Ve vyšších podlažích jsou svislé nosné konstrukce zděné. Bytové domy jsou založeny hlubině na velkoprůměrových vrtaných pilotách a základové desce.

Developer
REALISM Development s.r.o.
Architekt
Machar & Teichman
Generální projektant
Atelier Habina s.r.o.
Stupeň dokumentace
DSP, DPS, DD
Odkaz

Galerie

Další reference