BD Chodov 2018

Zpět na projekty

Bytový dům má šest nadzemních a dvě podzemní podlaží. 6.NP je půdorysně ustupující. Konstrukční systém objektu je žb monolitický příčný stěnový, v suterénech sloupový a doplněný o obvodové nosné žb stěny. Svislé nosné konstrukce objektu tvoří obvodové a vnitřní žb (od 3.NP zděné) stěny a sloupy. Vodorovné nosné konstrukce tvoří žb desky, které jsou dle potřeby doplněny trámy, průvlaky, atikami. Spodní stavba je navržena jako bílá vana. Objekt je založen plošně na základové desce.

Developer
REGARD s.r.o.
Architekt
David Kraus, Architektura, s.r.o.
Generální projektant
VMS Projekt, s.r.o.
Stupeň dokumentace
DSP, DPS, DD
Odkaz

Galerie

Další reference