Administrativní budova DOOSAN BOBCAT, Dobříš

Zpět na projekty

Administrativní budova má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. Konstrukční systém objektu je železobetonový monolitický. Stropní desky jsou obousměrně pnuté a dle potřeby doplněny hlavicemi, trámy, atikami apod. Svislé nosné konstrukce objektu tvoří žb sloupy a stěny. Po obvodu 2.NP jsou ve fasádě navrženy šikmé ocelové diagonály. Objekt je založen plošně na základové desce.

Investor
DOOSAN BOBCAT EMEA s.r.o.
Architekt
PM Group CZ, s.r.o.
Generální projektant
PM Group CZ, s.r.o.
Stupeň dokumentace
DSP, DPS, DD
Generální dodavatel
Takenaka Europe GmbH,

Galerie

Další reference