Brain 4 Industry - Inovační centrum

Zpět na projekty

Projekt s názvem Brain 4 Industry – Inovační centrum řešil novostavbu multifunkčního objektu FÚ AV ČR v centrální části obce Dolní Břežany v těsné blízkosti budovy radnice. Objekt má administrativní část a část výstavní s prezentací moderních technologií. Navrhovaný objekt má jedno podzemní podlaží a tři nadzemní podlaží.

Nosná konstrukce objektu je železobetonová monolitická. Nosný systém 1.PP-2.NP je navržen ze železobetonových stěn, sloupů a železobetonových stropů. Svislé nosné konstrukce jednotlivých podlaží půdorysně úplně nekoresponduji se svislými konstrukcemi nižších podlaží, proto jsou žb stropní desky z části navržené jako přechodové. Krov je tvořen ocelovými rámy, dřevěnými krokvemi, ocelovými vaznicemi, ocelovými výměnami/nosníky a ocelovými sloupy. Suterén je navržen jako bílá vana, tzn. betonová konstrukce je navržena jako vodonepropustné konstrukce. Objekt je založen hlubinně na velkoprůměrových vrtaných pilotách a základové desce.

Investor
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Architekt
Bogle Architects s.r.o.
Generální projektant
Bogle Architects s.r.o.
Stupeň dokumentace
DPS

Galerie

Další reference