Rezidence Erbenova

Zpět na projekty

Dispoziční uspořádání navrženého objektu vychází z konceptu terasového domu. Bytový dům má osm podlaží (5.PP-3.NP), z toho pět částečně podzemních podlaží (zapuštěných v terénu po troch stranách) s mezaninem v 5.PP a tři nadzemní podlaží. Nosná konstrukce objektu je navržena železobetonová monolitická. Objekt je založen na žb monolitické základové desce a velkoprůměrových vrtaných pilotách. Základové poměry a podmínky vzhledem na strmý svah a zářez jsou složité.

Developer
EBM Partner a.s.
Architekt
ADR s.r.o. - Petr Kolář, Aleš Lapka
Generální projektant
EBM Expert, s.r.o.
Stupeň dokumentace
DSP, DPS, DD
Generální dodavatel
EBM Construct, s.r.o.
Odkaz

Galerie

Další reference